Управління освіти Ніжинської міської ради
Тел: (04631) 2-22-28,
Ніжин, вул. Жовтнева 13
Головна Новини


Новини освіти 2012р

06-10 серпня 2012 р


   Інформація про вивчення стану готовності навчальних закладів м. Ніжина Чернігівської області до впровадження нових стандартів початкової освіти
   На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.05.2012 р. № 627 про проведення Всеукраїнської акції „Нові стандарти – нова школа” делегація управління освіти м. Славутича у складі: начальника відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради Линкевича О.Б. та заступника начальника відділу освіти Жагалло Л.І. вивчила стан готовності навчальних закладів міста Ніжина Чернігівської області до впровадження нових стандартів початкової освіти.
   Перевірка показала, що управління освіти Ніжинської міської ради (начальник Сипливець С.В., заступник начальника Пономаренко Н.О.) проводять цілеспрямовану роботу щодо модернізації освіти відповідно до директивних та нормативних документів і має вагомі здобутки:
  - перше місце серед навчальних закладів нового типу області за рейтингом ЧОІППО;
  - заклади освіти ввійшли до складу 100 найкращих шкіл України за результатами ЗНО (версія журналу “ТІМО”);
  - лауреати громадської акції “Флагмани освіти і науки України”, що проводиться за ініціативи Інституту Інноваційних технологій при МОН України;
  - переможці Всеукраїнського конкурсу „Початкова освіта ХХІ сторіччя”;
  - посіли ІІ місце в рейтингу обласного етапу олімпіад з базових дисциплін.
  У місті функціонує 18 загальноосвітніх (6177 учнів, 2011-2012 н.р.), 14 дошкільних (2325 дітей) та 6 позашкільних навчальних закладів (3131 вихованець). На базі загальноосвітніх навчальних закладів за проектом на 2012-2013н.р. функціонуватиме 107 початкових класів з них 25 перших класів (станом на 08.08.2012р – 647 учнів).
  На удосконалення якості освіти спрямовані міські програми:
  - міська цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2017роки;
  - міська цільова програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2015 року;
  - програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням на 2011-2016 роки;
  - міська програма «Відпочинок та оздоровлення дітей міста Ніжина на 2012-2016рр»;
  - міська цільова програма підтримки обдарованої молоді на 2012 рік.
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 „Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти” управлінням освіти були розроблені заходи щодо модернізації початкової освіти у зв’язку з переходом на новий Державний стандарт та участі у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику».
   Належна увага приділяється кадровому забезпеченню початкової ланки освіти. У школах міста буде навчатись 2592 учні початкових класів, яких навчають 111 вчителів, з них 86,5% мають стаж роботи понад 20 років, 99 вчителів (89,2%) мають І та вищу категорію, з них 52% мають звання „учитель-методист” та „старший учитель”, що свідчить про наявність у місті високопрофесійних педагогів, здатних забезпечити високу якість освітньо-виховного процесу, впроваджувати в практику інноваційні технології та методики навчання. Петренко Л.Б. (учитель початкових класів І –ІІІ ст. №15 ) має звання Заслужений учитель України.
   Протягом 2011-2012 навчального року методична робота з кадрами була спрямована на організаційне та науково-методичне забезпечення переходу початкової школи на новий Державний стандарт, формування учителя - неповторної особистості, носія загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, високої інноваційної культури. Підвищили кваліфікацію на курсах при ЧОІППО 32 вчителі початкових класів. На засіданнях міських та шкільних методичних об’єднань приділялася увага вивченню нового Державного стандарту початкової освіти, проблемі організації навчального процесу на якісно новому рівні на основі компетентнісного підходу до навчання учнів. Формуванню готовності до роботи в умовах модернізації початкової освіти сприяло використання сучасних форм методичної роботи з кадрами, під час яких акцентувалася увага на вдосконаленні якості роботи щодо реалізації основних завдань, визначених у Державному стандарті початкової освіти:
  - використанню здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі;
  - наступності у роботі дошкільної та початкової ланок освіти;
  - вивченню англійської мови у І класі;
  - впровадженню ІКТ та підготовці до вивчення предмета „Сходинки до інформатики”.
  На базі досвіду роботи учителя-методиста ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Васькової Н.А. організована робота школи педагогічної взаємодопомоги з актуальних питань удосконалення якості освітньо-виховного процесу у 1 класі. На допомогу вчителям творчою групою розробляється орієнтовне календарне планування, яке розміщується на сайті управління освіти.
  Заслуговує на увагу робота опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №15 (директор Павлюченко Т.М.), педагогічний колектив якої - переможець Всеукраїнського конкурсу „Початкова освіта ХХІ сторіччя”. Методична робота з кадрами сприяла поширенню перспективного досвіду вчителів початкових класів з проблеми продуктивного навчання та креативного розвитку молодшого школяра, формуванню самодостатнього, творчого вчителя, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички експериментальної діяльності. Про високий творчий потенціал педагога свідчить діяльність Заслуженого вчителя України, учителя початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. №15 Петренко Л.Б., яка розробила та брала участь у конкурсі підручників з основ здоров’я для І класу, а також методичних посібників з формування мовленнєвої компетентності молодшого школяра. На базі її досвіду створена обласна авторська творча майстерня вчителів початкових класів з проблеми „Педагогічна майстерність учителя початкової школи на сучасному етапі розвитку освіти в Україні”. Заслуговує на увагу досвід роботи вчителя Дідик О.В. з компетентнісно-особистісного та естетичного розвитку молодшого школяра. На реалізацію наступності у роботі дошкільної та початкової ланок освіти у 2011-2012 н.р. був спрямований спільний методичний проект «Олюднена педагогіка», в основі якого - вивчення та практичне втілення „Маніфесту гуманної педагогіки” через впровадження технологій особистісного розвитку дитини. Удосконаленню роботи педагогічних колективів щодо гуманізації освітньо-виховного процесу сприяли педагогічні читання „Маніфест гуманної педагогіки: проблеми, реалії, перспективи”, виставка «Педагогічні здобутки освітян Ніжина”, майстер-клас учителя-методиста гімназії №16 Шафрай Т.І., переможця обласного педагогічного ярмарку ідей з проблеми «Школа життєвого успіху», автора методичного посібника «Школа сім’ї». Протягом року проведені психолого-педагогічні семінари-практикуми для вчителів І класів на базі дошкільних навчальних закладів з актуальних проблем розвитку дитини. Належна увага у методичній роботі з кадрами приділялася проблемам варіативної складової Державного стандарту початкової освіти. Серед авторів програм , затверджених Міністерством освіти України, є вчителі Ніжина Петренко Л.Б. (ЗОШ І-ІІІ ст. №15) та Самсоненко Л.М. (ЗОШ І-ІІІ ст. №2), які розробили та творчо реалізують програми з розвитку дітей засобами театральної педагогіки. У гімназії №3 (директор Пушкіна В.В.) успішно вивчається курс „Основи споживчих знань” (науковий керівник Булавенко С.В., кандидат педагогічних наук). Заслуговує на увагу досвід роботи з упровадження курсу «Сходинки до інформатики» учителя-методиста ЗОШ І-ІІІ ст. №15 Шуляк Н.В., яка має авторські методичні рекомендації та розробки щодо викладання даного курсу. На базі її досвіду проводяться семінари-практикуми для вчителів шкіл міста, які на достатньому рівні володіють ІКТ, мають відповідну фахову підготовку.
  З 1 вересня навчатиме першокласників англійської мови 21 кваліфікований вчитель іноземних мов, для яких на базі гімназії № 16 (директор Крутько Л.Б.) проведені семінари-тренінги. Спільно з кафедрою іноземних мов НДУ ім. М.Гоголя (зав. кафедри Тезікова С.В.) започатковано роботу методичного відео-клубу, створено спеціальний блог в Інтернеті на сайті університету.
  Педагогічні колективи закладів освіти взяли активну участь в акції „ Дай руку, першокласнику”:
  - проведена робота щодо 100% охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку. 96,6% дітей відвідували дошкільні навчальні заклади, 3,4% дітей – центр раннього розвитку «Паростки» при БДЮ (директор Лисиця Л.І.);
  - методичним об’єднанням учителів (керівник Васькова Н.А.) започаткована змістовна робота, спрямована на адаптацію дітей до шкільного навчання шляхом проведення спільних занять з батьками майбутніх першокласників;
  - в навчальних закладах проведені Дні відкритих дверей, батьківські збори, на яких розглядалися питання психологічної готовності дітей до школи; на базі ДНЗ проведена декада майбутнього першокласника із залученням школи, сім’ї та громадськості. У рамках декади проведений фестиваль «Обдарована дитина», де всім дітям були вручені подарунки;
  - покращилися умови для першокласників (дообладнані ігрові кімнати, придбані меблі).
  У ході вивчення питання відвідані гімназія № 3 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 17. Ніжинська гімназія № 3 (директор Пушкіна В.В.) працює над науково-методичною проблемою «Упровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу на основі використання інноваційних технологій». Учителем економіки Булавенко С.Д. розпочато педагогічний експеримент щодо адаптації учнівської молоді до економічних відносин «Формування соціально адаптованої та економічно активної особистості», що здійснюється у 1-11 класах. Учителем розроблено власну технологію проведення уроків, методику роботи з дітьми на уроках та в позаурочний час, авторську програму, навчально-методичні посібники. Результатами роботи вчителя стали щорічні перемоги учнів в олімпіадах та конкурсах із економіки. Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 (директор Власенко Т.Ф.) працює у системі Європейської мережі шкіл сприяння здоров’ю над проблемою «Від інноваційного змісту та здоров’язберігаючих технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня, підготовки його до життя в сучасних умовах». В арсеналі роботи педагогічного колективу – обов’язкова щоденна ранкова гімнастика для учнів 1-4 класів, «зелені уроки», використання тренажерів для очей, дихальних вправ, фізкультхвилинки в усіх класах, робота вчителів-початківців за методикою О.Дубогай «Навчання в русі», написання тематичних диктантів, рухливі перерви, щорічний моніторинг розвитку та досягнень дітей, відправлення листівок батькам про психічне, духовне, фізичне здоров’я дітей, третій урок футболу, випуск щомісяця методичних бюлетенів, використання в 1-4 класах з метою корекції постави мішечків з йодованою сіллю. Традиційними стали Малі олімпійські ігри, Дні здоров’я, спортивні свята на свіжому повітрі, операція «Чистодвір», «Квіти поруч з нами», шоу-програми «Життя – це рух, здоров’я і краса» тощо.
  Перевірка закладів дає підставу зробити висновок про те, що навчальні заклади м. Ніжина підготовлені до впровадження нових стандартів початкової освіти на належному рівні.
  
   Пропозиції щодо розвитку освітньої галузі міста:
  - прийняття на сесії міськради та впровадження цільової програми щодо оптимізації мережі закладів освіти м. Ніжина;
  - зміцнення та поповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів;
  - забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста ліцензійними електронними засобами навчального призначення та мультимедійним обладнанням (у загальноосвітніх навчальних закладах міста 172 комп’ютери - 36 учнів на 1 ПК).

   


  15 серпня 2012 року делегація з міста Ніжина Чернігівської області у складі начальника управління освіти Ніжинської міської ради Сипливця С.В, завідуючої міським методичним кабінетом Левицької Т.М., директора
  ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 Мазуна А.Г. у рамках Всеукраїнської акції «Нові стандарти – нова школа» вивчали стан готовності навчальних закладів міста Конотоп Сумської області до впровадження нових стандартів початкової освіти.
  У зустрічі взяла участь Володіна Т.Ю., заступник міського голови, яка розкрила зміст цільових програмам, що діють у місті. Начальник відділу освіти Конотопської міської ради Шарудило Т.М. презентувала цінності та пріоритети освітніх закладів міста, Зеленська Л.М., методист методичного кабінету відділу освіти поділилась здобутками і планами розвитку початкової освіти міста, Безпала О.В., заступник начальника відділу освіти ознайомила із здобутками позашкілля. Роль профспілки в організації начально-виховного процесу розкрила Бугара О.Д., голова міської організації профспілки працівників освіти і науки України.
  Інновації у початковій ланці освіти: «Новим стандартам – нове педагогічне мислення» представили учителі початкових класів ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 (директор Юрченко О.В.), НВК: ЗОШ І ст.-ДНЗ «Казка» (директор Селезньова С.В.), ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 (директор Пустовойт С.В.), спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ст. № 3. Директор ДЮСШ Михайла Маміашвілі Калягін С.В. ознайомив з роботою закладу.
  Представники відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради відмітили високий рівень підготовки навчальних закладів м. Ніжина до впровадження нових стандартів початкової освіти.

     21.08.2012 року за участю представника Чернігівської облдержадміністрації та начальника управління освіти Сипливця С.В. проводилась перевірка готовності загальноосвітніх навчальних закладів по підготовці закладів до роботи в новому 2012-2013 навчальному році.
  22.08.2012 року відбулося розширене засідання колегії управління освіти.
  23 серпня 2012 року з відзначення Дня Державного Прапора України до 21-річниці Незалежності України відбулися урочисті церемонії підняття Державного Прапора України, де було урочисте вручення паспортів громадянина України вручені учням загальноосвітніх навчальних закладів за високі досягнення в навчанні та перемоги у Всеукраїнських учнівських конкурсах;
  - встановлення Державних прапорів України на будівлях закладів та установ освіти;
  - урочистості з нагоди 21-річниці Незалежності України;
  - покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення;
  - у бібліотеках закладів освіти оформлені виставки періодичної, науково-популярної, інформаційно-довідкової літератури, інших матеріалів, які відсвітлюють історію українського державотворення, тенденції розвитку суспільства в Україні.
  23 серпня 2012 року в ЗОШ І-ІІІ ст. № 10 та ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 відбулися секційні засідання методичних об’єднань учителів, заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи, завідуючих та вихователів ДНЗ, бібліотекарів.

   


  29 серпня 2012 року освітяни зібралися на педагогічну конференцію. У виступах прозвучали нагальні проблеми, шляхи їх вирішення. Щирим і по-дитячому безпосереднім було привітання учнів школи № 11. У роботі конференції взяли участь представники Ніжинської міської ради: заступник міського голови Баранков О.Г..
   Під час конференції працювала виставка матеріалів. Яка висвітлювала кращий інноваційний досвід з проблеми «Нові горизонти української освіти».

   


Шановні колеги-освітяни!

Управління освіти запрошує Вас до плідної співпраці та обміну досвідом.


Наша адреса:

16600 обл. Чернігівська
м. Ніжин
вул. Жовтнева, 13
(04631) 2-40-83
e-mail:
osvita-nizhyn@yandex.ru,
osvita@ne.cg.ukrtel.netМетодичний кабінет Управління освіти


ЧОІППО


Міністерство освіти і науки України


Педагогічна  преса


Управління освіти і науки Чернігівської ОДА


Український центр оцінювання якості освіти


Управління освіти і науки Чернігівської ОДА


Безпека дітей в Інтернеті


Погода в Нежине